Kontakt
Cinem.sk
               Jana Nemčovská     
  
                Šalviová 26
   
                821 01 Bratislava    
                SLOVENSKÁ REPUBLIKA    
    
IČO:             45 965 820
   
DIČ: 
1049604710      
     
Niesom plátca DPH
Peňažný ústav:
     
BANKA: Tatra banka       
POBOČKA: BRATISLAVA      
ČÍSLO ÚČTU: 2926847829/1100           
   
SWIFT: TATRSKBX      
IBAN: SK39 1100 0000 0029 2684 7829     
mob.:     0911 740 221
e-mail:   nemcovskaj@gmail.com
Registrácia: Živnostenský register 110-201237


Vizitka k stiahnutiu