Upratovanie

      Ak Vám upratovanie Vašej domácnosti zaberá veľa času či energie my za Vás kvalitne a rýchlo upraceme  Váš byt či dom tak , aby ste sa tam vždy cítili príjemne.!

Upratujeme jednorazovo  aj pravidelne, podľa Vašich potrieb :

  • upratanie  všetkých Vami zvolených miestnosti v dome
  • utretie prachu
  • umytie podlahy
  • povysávanie kobercov
  • vydezinfikovanie  toalety a kúpeľne
  • vydezinfikovanie kuchyne
  • umytie okien / samostatná sadzba /
  • upratovanie nebytových priestorov  / samostatná sadzba /
  • upratovanie kancelárskych priestorov.

     Naši pracovníci pracujú dôsledne a seriózne. Na základe krátkej obhliadky vám pripravia bezplatnú cenovú ponuku podľa vašich požiadaviek, s vlastnými alebo vašimi čistiacimi prostriedkami. 

     V prípade pravidelného upratovania  domácnosti  si na základe dohody s Vami stanovia pravidelný deň a čas kedy bude upratovanie prebiehať.

    Následne sa už len spoľahnite na pravidelne upratanú, čistú domácnosť a venujte svoj voľný čas zábavnejším veciam.Uvedené ceny v cenníku sú orientačne a je možná dohoda.


Cenník upratovacích služieb